So sánh sản phẩm
Xi lanh ACE63-5/10/15/20/25/30/35/40

Xi lanh ACE63-5/10/15/20/25/30/35/40

  • Mã sản phẩm:
  • ACE63-40

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
Xi lanh ACE63-5/10/15/20/25/30/35/40,Xi …
Thêm vào giỏ hàng

AirTac ACE Series Cylinders ACE63×40

Bore Size(mm) 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
Acting type Double acting
Single acting-Push type,Single acting-Pull type -
Fluid Air(to be filterd by 40μm filter element)
Operating pressure Double acting 0.1~1.0MPa(14~145psi)
Single acting 0.2~1.0MPa(28~145psi)
Proof pressure 1.5MPa(215psi)
Temperature (℃) -20~80
Speed range (mm/s) Double acting:30~500    Single acting:50~500
Stroke tolerance Stroke≤150+1.00       Stroke>150+1.40
Cushion type Bumper
Port size ① M5×0.8 G1/8 G1/4
 

ACE50X5,ACE50X10,ACE50X15,ACE50X20,ACE50X25,ACE50X30,ACE50X35,ACE50X40,ACE50X45,ACE50X50,ACE50X55,ACE50X60,ACE63X5,ACE63X10,ACE63X15,ACE63X20,ACE63X25,ACE63X30,ACE63X35,ACE63X40,ACE63X45,ACE63X50,ACE63X55,ACE63X60,,ACE40X5,ACE40X10,ACE40X15,ACE40X20,ACE40X25,ACE40X30,ACE40X35,ACE40X40,,ACE80X5,ACE80X10,ACE80X15,ACE80X20,ACE80X25,ACE80X30,ACE80X35,ACE80X40,ACE80X45,ACE80X50,ACE80X55,ACE80X60,ACE80X70,ACE80X75,ACE80X80,ACE80X90,ACE80X100,ACE80X110,ACE80X120,ACE80X125,ACE80X150,ACE80X160,ACE80X175,ACE80X200
Xi lanh ACE63-5/10/15/20/25/30/35/40,Xi lanh ,ACE50/63X5X10X15X20X30X35X40X45X50-S-B,,ACE12/16/20/25/32/40/50/63/80
ACE50X5,ACE50X10,ACE50X15,ACE50X20,ACE50X25,ACE50X30,ACE50X35,ACE50X40,ACE50X45,ACE50X50,ACE50X55,ACE50X60,ACE63X5,ACE63X10,ACE63X15,ACE63X20,ACE63X25,ACE63X30,ACE63X35,ACE63X40,ACE63X45,ACE63X50,ACE63X55,ACE63X60,,ACE40X5,ACE40X10,ACE40X15,ACE40X20,ACE40X25,ACE40X30,ACE40X35,ACE40X40,,ACE80X5,ACE80X10,ACE80X15,ACE80X20,ACE80X25,ACE80X30,ACE80X35,ACE80X40,ACE80X45,ACE80X50,ACE80X55,ACE80X60,ACE80X70,ACE80X75,ACE80X80,ACE80X90,ACE80X100,ACE80X110,ACE80X120,ACE80X125,ACE80X150,ACE80X160,ACE80X175,ACE80X200
Liên hệ