So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Rơ le (DANFOSS) 117U6015

Rơ le (DANFOSS) 117U6015

  • Mã sản phẩm:
  • DANFOSS-117U6015

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
R404A/R507 • R134a • R290 Danfoss Compressors Commercial freezers 220-240 V • 50 Hz & 60 Hz • LBP,101G0220,102G4324,TLS4FT ,102G4424,TLS5FT, 102G4524,NL6FT, 105G6628,NL7FT, 105G6728 ,105G6738,NL9FT ,105G6828, 105G6838,NL10FT ,105G6829 ,105G6839,SC12FT, 104G8205, 104G8215,SC15FT, 104G8505,SC18FTX ,104G8805,SC21FTX ,104G8105,PL35G ,101G0250,TL2.5G ,102G4251 ,TL3G ,102G4350,TL4G, …
Thêm vào giỏ hàng

Commercial freezers
220-240 V • 50 Hz & 60 Hz • LBP,101G0220,102G4324,TLS4FT ,102G4424,TLS5FT, 102G4524,NL6FT, 105G6628,NL7FT, 105G6728 ,105G6738,NL9FT ,105G6828, 105G6838,NL10FT ,105G6829 ,105G6839,SC12FT, 104G8205, 104G8215,SC15FT, 104G8505,SC18FTX ,104G8805,SC21FTX ,104G8105,PL35G ,101G0250,TL2.5G ,102G4251 ,TL3G ,102G4350,TL4G, 102G4452,TL5G ,102G4550,FR6G ,103G6660,FR7.5G ,103G6680 103G6690,FR8.5G, 103G6780, 103G6790,FR10G, 103G6880 ,103G6890,SC12FT, 104G8205 ,104G8215,SC15FT, 104G8505,SC18FTX ,104G8805,SC21FTX, 104G8106,TL4CL ,102U2071,FR6CL ,103U2670,FR7.5CL ,103U2790,FR8.5CL ,103U2890,NL7CLX, 105F3710,SC10CLX, 104L2533,SC12CL ,104L2623,SC12CLX.2, 104L2697,SC15CL ,104L2853,SC15CLX.2 ,104L2896,SC18CL ,104L2123,SC18CLX.2, 104L2197,SC21CL ,104L2322,GS26CLX ,107B0500,GS34CLX ,107B0501,SC10CLX ,104L2533,SC12CLX ,104L2695,SC12CLX.2, 104L2697,SC15CLX ,104L2854,SC15CLX.2 ,104L2897,SC18CLX.2, 104L2195,GS21CLX ,107B0506,TL3CN , 102H4380,TL4CN  ,102H4490,TL5CN ,102H4590,NL7CN ,105H6756,NL9CN, 105H6856,SC10CNX ,104H8065,SC12CNX ,104H8265,SC12CNX.2 ,104H8266,SC15CNX ,104H8565,SC15CNX.2 ,104H8566,SC18CNX ,104H8865,SC18CNX.2, 104H8866,SC21CNX.2 ,104H8166