So sánh sản phẩm
Đầu nối nhanh Airtac-APC06-02

Đầu nối nhanh Airtac-APC06-02

  • Mã sản phẩm:
  • APC06-02

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
Đầu nối APC12-01/02/03/04/06/M20,APC14-02 03 04,APC16-02/03/04/06,APC/PC-04/6/8/10/12/14/16-01/02/03/M5/06 APC14-02,APC14-03,APC14-04,APC16-02,APC16-03,APC16-04,APC16-06,,APC12-01,APC12-02,APC12-03,APC12-04,APC12-06,APC12-M20 APC 4-M5,APC 4-01,APC 4-02,APC 6-M5,APC 6-01,APC 6-02,APC 6-03,APC 6-04,APC 8-01,APC 8-02,APC 8-03,APC 8-04,APC 10-01,APC 10-02,APC 10-03,APC 10-04,APC 12-01,APC …
Thêm vào giỏ hàng

aeProduct.getSubject()
 

aeProduct.getSubject()


 

  • Type:Fittings
  • Model Number:PC16-02 PC16-03 PC16-04 PC16-06
  • Operating pressure range:0 ~ 9kgf / cm2 (0 ~ 0.9MPa)

Đầu nối APC12-01/02/03/04/06/M20,APC14-02 03 04,APC16-02/03/04/06,APC/PC-04/6/8/10/12/14/16-01/02/03/M5/06

APC14-02,APC14-03,APC14-04,APC16-02,APC16-03,APC16-04,APC16-06,,APC12-01,APC12-02,APC12-03,APC12-04,APC12-06,APC12-M20
APC 4-M5,APC 4-01,APC 4-02,APC 6-M5,APC 6-01,APC 6-02,APC 6-03,APC 6-04,APC 8-01,APC 8-02,APC 8-03,APC 8-04,APC 10-01,APC 10-02,APC 10-03,APC 10-04,APC 12-01,APC 12-02,APC 12-03,Đầu nối APC 12-04
 

 
Liên hệ