So sánh sản phẩm
Xy lanh quay 90 , 180 độ MKB25|32|40|50

Xy lanh quay 90 , 180 độ MKB25|32|40|50

  • Mã sản phẩm:
  • MKB25-32-40-50

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:
Thêm vào giỏ hàng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XYLANH QUAY 90 ĐỘ , 180 ĐỘ SMC MKB SERIES

XI LANH QUAY 90 ĐỘ MKB25-10R ,MKB25-20R ,MKB25-30R ,MKA25-10R ,MKA25-20R ,MKA25-30R ,MKB25-10L ,MKB25-20L ,MKB25-30L ,MKA25-10L ,MKA25-20L ,MKA25-30L ,MKB25-20LNZ ,XI LANH QUAY 90 ĐỘ MKB25-10LNZ ,MKA25-20LNZ ,XI LANH QUAY 90 ĐỘ MKA25-10LNZ ,MKB12-10R ,MKB12-20R ,MKB12-30R ,MKA12-10R ,MKA12-20R ,MKA12-30R ,MKB12-10L ,MKB12-20L ,MKB12-30L ,MKA12-10L ,XI LANH QUAY SMC MKA12-20L ,MKA12-30L ,MKB12-20LNZ ,MKB12-10LNZ ,MKA12-20LNZ ,MKA12-10LNZ, MKB32-10R ,MKB32-20R ,MKB32-30R ,MKA32-10R ,MKA32-20R ,XI LANH QUAY 90 ĐỘ MKA32-30R ,MKB32-10L ,MKB32-20L ,MKB32-30L ,MKA32-10L ,XI LANH QUAY 90 ĐỘ MKA32-20L ,MKA32-30L ,MKB32-20LNZ ,MKB32-10LNZ ,MKA32-20LNZ ,MKA32-10LNZ ,MKB32-10R ,MKB32-20R ,MKB32-30R ,MKA40-10R ,MKA40-20R ,MKA40-30R ,MKB32-10L ,MKB40-20L ,MKB40-30L ,MKA40-10L ,MKA40-20L ,MKA40-30L ,MKB32-20LNZ ,MKB32-10LNZ ,MKA40-20LNZ ,MKA40-10LNZ ,

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM XYLANH QUAY 90 ĐỘ , 180 ĐỘ SMC MKB SERIES

MKB25-10R ,MKB25-20R ,MKB25-30R ,MKA25-10R ,MKA25-20R ,MKA25-30R ,MKB25-10L ,MKB25-20L ,MKB25-30L ,MKA25-10L ,MKA25-20L ,MKA25-30L ,MKB25-20LNZ ,MKB25-10LNZ ,MKA25-20LNZ ,MKA25-10LNZ ,MKB12-10R ,MKB12-20R ,MKB12-30R ,MKA12-10R ,MKA12-20R ,MKA12-30R ,MKB12-10L ,MKB12-20L ,MKB12-30L ,MKA12-10L ,MKA12-20L ,MKA12-30L ,MKB12-20LNZ ,MKB12-10LNZ ,MKA12-20LNZ ,MKA12-10LNZ,MKB32-10R ,MKB32-20R ,MKB32-30R ,MKA32-10R ,MKA32-20R ,MKA32-30R ,MKB32-10L ,MKB32-20L ,MKB32-30L ,MKA32-10L ,MKA32-20L ,MKA32-30L ,MKB32-20LNZ ,MKB32-10LNZ ,MKA32-20LNZ ,MKA32-10LNZ ,
MKB32-10R ,MKB32-20R ,MKB32-30R ,
MKA40-10R ,MKA40-20R ,MKA40-30R ,MKB32-10L ,MKB40-20L ,MKB40-30L ,MKA40-10L ,MKA40-20L ,MKA40-30L ,MKB32-20LNZ ,MKB32-10LNZ ,MKA40-20LNZ ,MKA40-10LNZ ,
 
Liên hệ