So sánh sản phẩm
Xy lanh quay 90 , 180 độ MKB12|16|20

Xy lanh quay 90 , 180 độ MKB12|16|20

  • Mã sản phẩm:
  • MKB12-16-20

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XYLANH QUAY 90 ĐỘ , 180 ĐỘ SMC MKB SERIES

xylanh quay SMC MKB16-10R ,XI LANH KHÍ NÉN MKB16-20R ,xylanh quay 90 đỘ MKB16-30R ,MKA16-10R ,MKA16-20R ,MKA16-30R ,MKB16-10L ,MKB16-20L ,MKB16-30L ,XI LANH QUAY smc MKA16-10L ,MKA16-20L ,MKA16-30L ,MKB16-20LNZ ,MKB16-10LNZ ,MKA16-20LNZ ,MKA16-10LNZ ,MKB12-10R ,MKB12-20R ,XYANH QUAY 180 ĐỘ MKB12-30R ,XY LANH QUAY 90 ĐỘ MKA12-10R ,XYLANH QUAY 90 ĐỘ MKA12-20R ,MKA12-30R ,MKB12-10L ,MKB12-20L ,MKB12-30L ,MKA12-10L ,MKA12-20L ,MKA12-30L ,MKB12-20LNZ ,XI LANH QUAY 90 ĐỘ MKB12-10LNZ ,MKA12-20LNZ ,MKA12-10LNZ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM XYLANH QUAY 90 ĐỘ , 180 ĐỘ SMC MKB SERIES

MKB16-10R ,MKB16-20R ,MKB16-30R ,MKA16-10R ,MKA16-20R ,MKA16-30R ,MKB16-10L ,MKB16-20L ,MKB16-30L ,MKA16-10L ,MKA16-20L ,MKA16-30L ,MKB16-20LNZ ,MKB16-10LNZ ,MKA16-20LNZ ,MKA16-10LNZ ,MKB12-10R ,MKB12-20R ,MKB12-30R ,MKA12-10R ,MKA12-20R ,MKA12-30R ,MKB12-10L ,MKB12-20L ,MKB12-30L ,MKA12-10L ,MKA12-20L ,MKA12-30L ,MKB12-20LNZ ,MKB12-10LNZ ,MKA12-20LNZ ,MKA12-10LNZ
 
Liên hệ