So sánh sản phẩm
Xilanh CXSM10-15

Xilanh CXSM10-15

  Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nhà cung cấp:
  CXSM10-10,CXSM10-15, CXSM10-20,CXSM10-25, CXSM10-30,CXSM10-35, CXSM10-40, CXSM10-50, CXSM10-75, CXSM10-100,CXSM15-10, CXSM15-15, CXSM15-20, CXSM15-25, CXSM15-30, CXSM15-35, CXSM15-40, CXSM15-45, CXSM15-50, CXSM15-60, CXSM15-70, CXSM15-75, CXSM15-100,CXSM20-10, CXSM20-15, CXSM20-20, CXSM20-25, CXSM20-30, CXSM20-35, CXSM20-40, CXSM20-45, CXSM20-50, CXSM20-75, CXSM20-100,CXSM25-10, CXSM25-15, …

  CXSM10-10,CXSM10-15, CXSM10-20,CXSM10-25, CXSM10-30,CXSM10-35, CXSM10-40, CXSM10-50, CXSM10-75, CXSM10-100,CXSM15-10, CXSM15-15, CXSM15-20, CXSM15-25, CXSM15-30, CXSM15-35, CXSM15-40, CXSM15-45, CXSM15-50, CXSM15-60, CXSM15-70, CXSM15-75, CXSM15-100,CXSM20-10, CXSM20-15, CXSM20-20, CXSM20-25, CXSM20-30, CXSM20-35, CXSM20-40, CXSM20-45, CXSM20-50, CXSM20-75, CXSM20-100,CXSM25-10, CXSM25-15, CXSM25-20, CXSM25-30, CXSM25-25, CXSM25-35, CXSM25-40, CXSM25-50, CXSM25-75, CXSM25-100
  Xy lanh hai ty CXSM là loại xy lanh do hãng SMC sản xuất với thân dẹp cùng 2 ty. Đây là xi lanh được SMC thiết kế sao cho nhỏ gọn để phù hợp với nhiều không gian chật hẹp. Xi lanh có chất lượng tốt, ít hư hỏng, chịu được lực va đập. Xi lanh CXSM hiện có:
  + Hành trình xi lanh đa dạng: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.
   + Đường kính trong xi lanh: 6, 10, 15, 20, 25, 32.

  CXSM10-10,CXSM10-15, CXSM10-20,CXSM10-25, CXSM10-30,CXSM10-35, CXSM10-40, CXSM10-50, CXSM10-75, CXSM10-100,CXSM15-10, CXSM15-15, CXSM15-20, CXSM15-25, CXSM15-30, CXSM15-35, CXSM15-40, CXSM15-45, CXSM15-50, CXSM15-60, CXSM15-70, CXSM15-75, CXSM15-100,CXSM20-10, CXSM20-15, CXSM20-20, CXSM20-25, CXSM20-30, CXSM20-35, CXSM20-40, CXSM20-45, CXSM20-50, CXSM20-75, CXSM20-100,CXSM25-10, CXSM25-15, CXSM25-20, CXSM25-30, CXSM25-25, CXSM25-35, CXSM25-40, CXSM25-50, CXSM25-75, CXSM25-100
  Liên hệ