So sánh sản phẩm
Xi lanh quay DSRL-10-180-P-FW 33296

Xi lanh quay DSRL-10-180-P-FW 33296

  • Mã sản phẩm:
  • DSRL-10-180-P-FW

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • FESTO
  • Nhà cung cấp:
semi-rotary drives 11909 DSR-12-180-P, xylanh quay FESTO 11910 DSR-16-180-P, xi lanh quay 11911 DSR-25-180-P, xylanh xoay 11912 DSR-32-180-P 13467, xy lanh quay DSR-40-180-P, xylanh quay khí nén DSRL-32-180-P-FW 30657, xylanh quay DSRL-16-180-P-FW 30655, DSRL-10-180-P-FW 33296, DSRL-25-180-P-FW 30656, cylinder rotary DSRL-40-180-P-FW …
Thêm vào giỏ hàng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XY LANH QUAY FESTO 

semi-rotary drives 11909 DSR-12-180-P, xylanh quay FESTO 11910 DSR-16-180-P, xi lanh quay 11911 DSR-25-180-P, xylanh xoay 11912 DSR-32-180-P 13467, xy lanh quay DSR-40-180-P, xylanh quay khí nén DSRL-32-180-P-FW 30657, xylanh quay DSRL-16-180-P-FW 30655, DSRL-10-180-P-FW 33296, DSRL-25-180-P-FW 30656, cylinder rotary DSRL-40-180-P-FW 30658

THÔNG SỐ SẢN PHẨM XY LANH QUAY FESTO


semi-rotary drives 11909 DSR-12-180-P, xylanh quay FESTO 11910 DSR-16-180-P, xi lanh quay 11911 DSR-25-180-P, xylanh xoay 11912 DSR-32-180-P 13467, xy lanh quay DSR-40-180-P, xylanh quay khí nén DSRL-32-180-P-FW 30657, xylanh quay DSRL-16-180-P-FW 30655, DSRL-10-180-P-FW 33296, DSRL-25-180-P-FW 30656, cylinder rotary DSRL-40-180-P-FW 30658
Liên hệ