So sánh sản phẩm
Xi lanh quay DSR-16-180-P 11910

Xi lanh quay DSR-16-180-P 11910

  • Mã sản phẩm:
  • DSR-16-180-P-11910

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • FESTO
  • Nhà cung cấp:
semi-rotary drives 11909 DSR-12-180-P, xylanh quay FESTO 11910 DSR-16-180-P, xi lanh quay 11911 DSR-25-180-P, xylanh xoay 11912 DSR-32-180-P 13467, xy lanh quay DSR-40-180-P, xylanh quay khí nén DSRL-32-180-P-FW 30657, xylanh quay DSRL-16-180-P-FW 30655, DSRL-10-180-P-FW 33296, DSRL-25-180-P-FW 30656, cylinder rotary DSRL-40-180-P-FW …
Thêm vào giỏ hàng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XY LANH QUAY DSR-16-180-P 11910
semi-rotary drives 11909 DSR-12-180-P, xylanh quay FESTO 11910 DSR-16-180-P, xi lanh quay 11911 DSR-25-180-P, xylanh xoay 11912 DSR-32-180-P 13467, xy lanh quay DSR-40-180-P, xylanh quay khí nén DSRL-32-180-P-FW 30657, xylanh quay DSRL-16-180-P-FW 30655, DSRL-10-180-P-FW 33296, DSRL-25-180-P-FW 30656, cylinder rotary DSRL-40-180-P-FW 30658

THÔNG SỐ SẢN PHẨM XY LANH QUAY FESTO DSR-16-180-P 11910


semi-rotary drives 11909 DSR-12-180-P, xylanh quay FESTO 11910 DSR-16-180-P, xi lanh quay 11911 DSR-25-180-P, xylanh xoay 11912 DSR-32-180-P 13467, xy lanh quay DSR-40-180-P, xylanh quay khí nén DSRL-32-180-P-FW 30657, xylanh quay DSRL-16-180-P-FW 30655, DSRL-10-180-P-FW 33296, DSRL-25-180-P-FW 30656, cylinder rotary DSRL-40-180-P-FW 30658
Liên hệ