So sánh sản phẩm
XI LANH CU6-5D/10D/15D/20D/25D/30D

XI LANH CU6-5D/10D/15D/20D/25D/30D

  • Mã sản phẩm:
  • CU6

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:
XI LANH SMC CU6-5D,CU6-10D,CU6-15D,XI LANH SMC CU6-20D,CU6-25D,CU6-30D,XI LANH SMC CU6-35D, CU6-40D,CU6-50D,CDU6-5D,CDU6-10D,CDU6-15D,CDU6-20D,XI LANH SMC CDU6-25D,CDU6-30D,XI LANH SMC CDU6-35D,CDU6-40D,XI LANH SMC CDU6-50D CU6-5D,CU6-10D,CU6-15D,CU6-20D,CU6-25D,CU6-30D,CU6-35D, …
Thêm vào giỏ hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH SMC CU6 SERIES

XI LANH SMC CU6-5D,CU6-10D,CU6-15D,XI LANH SMC CU6-20D,CU6-25D,CU6-30D,XI LANH SMC CU6-35D, CU6-40D,CU6-50D,CDU6-5D,CDU6-10D,CDU6-15D,CDU6-20D,XI LANH SMC CDU6-25D,CDU6-30D,XI LANH SMC CDU6-35D,CDU6-40D,XI LANH SMC CDU6-50D
Bore size (mm) 6 10 16 20 25 32
Fluid Air
Action CU-D Double acting, Single/Double rod
CU-S/T Single acting, Single rod, Spring return/extend
Minimum operating pressure Double acting 0.12 MPa 0.06 MPa 0.05 MPa
Single acting 0.2 MPa 0.15 MPa 0.13 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Proof pressure 1.05 MPa
Ambient and fluid temperature  -20 to 80°C (No freezing)
Cushion Rubber bumper 
Lubrication Non-lube
Piston rod dia. 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Rod end thread (male) M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1.0 M8x1.25 M10x1.25
Port Size M5x0.8
Port size M5x0.8
 


HƯỚNG DẪN ORDER VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM XI LANH SMC CU6 SERIES


 

XI LANH SMC CU6-5D,CU6-10D,CU6-15D,XI LANH SMC CU6-20D,CU6-25D,CU6-30D,XI LANH SMC CU6-35D, CU6-40D,CU6-50D,CDU6-5D,CDU6-10D,CDU6-15D,CDU6-20D,XI LANH SMC CDU6-25D,CDU6-30D,XI LANH SMC CDU6-35D,CDU6-40D,XI LANH SMC CDU6-50D
CU6-5D,CU6-10D,CU6-15D,CU6-20D,CU6-25D,CU6-30D,CU6-35D, CU6-40D,CU6-50D,CDU6-5D,CDU6-10D,CDU6-15D,CDU6-20D,CDU6-25D,CDU6-30D,CDU6-35D,CDU6-40D,CDU6-50D

 
Liên hệ