So sánh sản phẩm
XI LANH CU20-5D/10D/15D/20D/25D/30D/35D/40D/45D/40D/60D/70D/100D

XI LANH CU20-5D/10D/15D/20D/25D/30D/35D/40D/45D/40D/60D/70D/100D

  • Mã sản phẩm:
  • CU20

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:
XI LANH SMC CU20-5D,CU20-10D,CU20-15D,XI LANH SMC CU20-20D,CU20-25D,CU20-30D,XI LANH SMC CU20-35D, CU20-40D,CU20-50D,CDU20-5D,CDU20-10D,CDU20-15D,CDU20-20D,XI LANH SMC CDU20-25D,CDU20-30D,XI LANH SMC CDU20-35D,CDU20-40D,XI LANH SMC CDU20-50D CU20-5D,CU20-10D,CU20-15D,CU20-20D,CU20-25D,CU20-30D,CU20-35D, …
Thêm vào giỏ hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH SMC CU20 SERIES

Xi lanh khí CDU16-E4025-30, CDU16-E4222-50, CDU16-01-80481, CDU16-10D, CDU16-10S, Xi lanh khí  CDU16-10T, CDU16-15D, CDU16-15T, CDU16-20D, CDU16-25D, CDU16-30D, CDU16-30D-XB6, Xi lanh khí  CDU16-35D-XC19, Xi lanh khí  CDU16-40D, CDU16-45D-XC19, CDU16-5D, CDU16-5S, CDU16-5T, CDU16-50D, CDU16-60D, CDU16D-E8036-30 CDU16D-E8710-5, CDU16D-E9103-35, CDU16D-T2261-27, CDU16D-T2312-5, CDU1660DCI6795I, CDU1660DCI6795  CDU20-10D, xi lanh khí CDU20-10S, CDU20-10T, CDU20-100A, CDU20-100D, CDU20-15D, CDU20-15S, CDU20-15T, CDU20-20A, CDU20-20D, Xi lanh khí CDU20-25, CDU20-25A, CDU20-25D, CDU20-25S, CDU20-30A, CDU20-30D, CDU20-30D-XB6, CDU20-35D, CDU20-35D-XC19, CDU20-40A, CDU20-40D, CDU20-45D-XC19, CDU20-5D, CDU20-5S, CDU20-50ACDU20-50D, CDU20-50D-XB9, CDU20-60D, CDU20-70A, CDU20-70D, CDU20-70D-XC19, CDU20-75D, CDU20-75D-XC19, CDU20-80A, CDU20-80D, CDU20-85D, CDU20-85D-XC19, CDU20-90D, CDU20-90D-XC19, CDU20D-T1032-15, CDU20D-T1656100, 

 
Bore size (mm) 6 10 16 20 25 32
Fluid Air
Action CU-D Double acting, Single/Double rod
CU-S/T Single acting, Single rod, Spring return/extend
Minimum operating pressure Double acting 0.12 MPa 0.06 MPa 0.05 MPa
Single acting 0.2 MPa 0.15 MPa 0.13 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Proof pressure 1.05 MPa
Ambient and fluid temperature  -20 to 80°C (No freezing)
Cushion Rubber bumper 
Lubrication Non-lube
Piston rod dia. 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Rod end thread (male) M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1.0 M8x1.25 M10x1.25
Port Size M5x0.8
Port size M5x0.8
 


HƯỚNG DẪN ORDER VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM XI LANH SMC CU20 SERIES


 

XI LANH SMC CU20-5D,CU20-10D,CU20-15D,XI LANH SMC CU20-20D,CU20-25D,CU20-30D,XI LANH SMC CU20-35D, CU20-40D,CU20-50D,CDU20-5D,CDU20-10D,CDU20-15D,CDU20-20D,XI LANH SMC CDU20-25D,CDU20-30D,XI LANH SMC CDU20-35D,CDU20-40D,XI LANH SMC CDU20-50D CU20-5D,CU20-10D,CU20-15D,CU20-20D,CU20-25D,CU20-30D,CU20-35D, CU20-40D,CU20-50D,CDU20-5D,CDU20-10D,CDU20-15D,CDU20-20D,CDU20-25D,CDU20-30D,CDU20-35D,CDU20-40D,CDU20-50D
CU20-5D CU20-10D CU20-15D CU20-20D CU20-25D CU20-30D CDU20-5D CDU20-10D CDU20-15D CDU20-20D CDU20-25D CDU20-30D
 
Liên hệ