So sánh sản phẩm
XI LANH CU16-5D/10D/15D/20D/25D/30D/35D/40D/45D/40D/60D/70D

XI LANH CU16-5D/10D/15D/20D/25D/30D/35D/40D/45D/40D/60D/70D

  • Mã sản phẩm:
  • CU16

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:
XI LANH SMC CU16-5D,CU16-10D,CU16-15D,XI LANH SMC CU16-20D,CU16-25D,CU16-30D,XI LANH SMC CU16-35D, CU16-40D,CU16-50D,CDU16-5D,CDU16-10D,CDU16-15D,CDU16-20D,XI LANH SMC CDU16-25D,CDU16-30D,XI LANH SMC CDU16-35D,CDU16-40D,XI LANH SMC CDU16-50D CU16-5D,CU16-10D,CU16-15D,CU16-20D,CU16-25D,CU16-30D,CU16-35D, …
Thêm vào giỏ hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH SMC CU16 SERIES

Xi lanh khí CDU16-E4025-30, CDU16-E4222-50, CDU16-01-80481, CDU16-10D, CDU16-10S, Xi lanh khí  CDU16-10T, CDU16-15D, CDU16-15T, CDU16-20D, CDU16-25D, CDU16-30D, CDU16-30D-XB6, Xi lanh khí  CDU16-35D-XC19, Xi lanh khí  CDU16-40D, CDU16-45D-XC19, CDU16-5D, CDU16-5S, CDU16-5T, CDU16-50D, CDU16-60D, CDU16D-E8036-30 CDU16D-E8710-5, CDU16D-E9103-35, CDU16D-T2261-27, CDU16D-T2312-5, CDU1660DCI6795I, CDU1660DCI6795
Bore size (mm) 6 10 16 20 25 32
Fluid Air
Action CU-D Double acting, Single/Double rod
CU-S/T Single acting, Single rod, Spring return/extend
Minimum operating pressure Double acting 0.12 MPa 0.06 MPa 0.05 MPa
Single acting 0.2 MPa 0.15 MPa 0.13 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Proof pressure 1.05 MPa
Ambient and fluid temperature  -20 to 80°C (No freezing)
Cushion Rubber bumper 
Lubrication Non-lube
Piston rod dia. 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Rod end thread (male) M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1.0 M8x1.25 M10x1.25
Port Size M5x0.8
Port size M5x0.8
 


HƯỚNG DẪN ORDER VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM XI LANH SMC CU16 SERIES


 

XI LANH SMC CU16-5D,CU16-10D,CU16-15D,XI LANH SMC CU16-20D,CU16-25D,CU16-30D,XI LANH SMC CU16-35D, CU16-40D,CU16-50D,CDU16-5D,CDU16-10D,CDU16-15D,CDU16-20D,XI LANH SMC CDU16-25D,CDU16-30D,XI LANH SMC CDU16-35D,CDU16-40D,XI LANH SMC CDU16-50D CU16-5D,CU16-10D,CU16-15D,CU16-20D,CU16-25D,CU16-30D,CU16-35D, CU16-40D,CU16-50D,CDU16-5D,CDU16-10D,CDU16-15D,CDU16-20D,CDU16-25D,CDU16-30D,CDU16-35D,CDU16-40D,CDU16-50D
CU16-5D CU16-10D CU16-15D CU16-20D CU16-25D CU16-30D CDU16-5D CDU16-10D CDU16-15D CDU16-20D CDU16-25D CDU16-30D
 
Liên hệ