So sánh sản phẩm
XI LANH CU10-5D/10D/15D/20D/25D/30D

XI LANH CU10-5D/10D/15D/20D/25D/30D

  • Mã sản phẩm:
  • CU10

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:
XI LANH SMC CU10-5D,CU10-10D,CU10-15D,XI LANH SMC CU10-20D,CU10-25D,CU10-30D,XI LANH SMC CU10-35D, CU10-40D,CU10-50D,CDU10-5D,CDU10-10D,CDU10-15D,CDU10-20D,XI LANH SMC CDU10-25D,CDU10-30D,XI LANH SMC CDU10-35D,CDU10-40D,XI LANH SMC CDU10-50D CU10-5D,CU10-10D,CU10-15D,CU10-20D,CU10-25D,CU10-30D,CU10-35D, …
Thêm vào giỏ hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH SMC CU10 SERIES

Xi lanh khí CDU10-10D, CDU10-10S, CDU10-10T, CDU10-12T, CDU10-15D, CDU10-15D-XB13, CDU10-15S, CDU10-15T, CDU10-20D, CDU10-25D, CDU10-30D, CDU10-35D, CDU10-35D-XC19, CDU10-40D, CDU10-45D-XC19, CDU10-5D, CDU10-5D-XB9 , CDU10-5S, CDU10-5T, CDU10-50D, CDU10-55D-XC19, CDU10-60D, CDU10D-E5314-15, CDU10D-E6675-35, CDU10D-E7172-20, CDU10D-E7387-10
Bore size (mm) 6 10 16 20 25 32
Fluid Air
Action CU-D Double acting, Single/Double rod
CU-S/T Single acting, Single rod, Spring return/extend
Minimum operating pressure Double acting 0.12 MPa 0.06 MPa 0.05 MPa
Single acting 0.2 MPa 0.15 MPa 0.13 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Proof pressure 1.05 MPa
Ambient and fluid temperature  -20 to 80°C (No freezing)
Cushion Rubber bumper 
Lubrication Non-lube
Piston rod dia. 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Rod end thread (male) M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1.0 M8x1.25 M10x1.25
Port Size M5x0.8
Port size M5x0.8
 


HƯỚNG DẪN ORDER VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM XI LANH SMC CU10 SERIES


 

XI LANH SMC CU10-5D,CU10-10D,CU10-15D,XI LANH SMC CU10-20D,CU10-25D,CU10-30D,XI LANH SMC CU10-35D, CU10-40D,CU10-50D,CDU10-5D,CDU10-10D,CDU10-15D,CDU10-20D,XI LANH SMC CDU10-25D,CDU10-30D,XI LANH SMC CDU10-35D,CDU10-40D,XI LANH SMC CDU10-50D CU10-5D,CU10-10D,CU10-15D,CU10-20D,CU10-25D,CU10-30D,CU10-35D, CU10-40D,CU10-50D,CDU10-5D,CDU10-10D,CDU10-15D,CDU10-20D,CDU10-25D,CDU10-30D,CDU10-35D,CDU10-40D,CDU10-50D
CU10-5D CU10-10D CU10-15D CU10-20D CU10-25D CU10-30D CDU10-5D CDU10-10D CDU10-15D CDU10-20D CDU10-25D CDU10-30D
 
Liên hệ