So sánh sản phẩm
Van khóa khí VHK2 series

Van khóa khí VHK2 series

  • Mã sản phẩm:
  • VHK2-series

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:

Van khóa khí nén VHK2-04F-04F, van khóa khí VHK2-06F-06F, van khóa khí hai đầu VHK2-06F-04F, van khóa khí SMC VHK2-08F-08F, VHK2-08F-06F, VHK2-10F-10F, van khóa khí SMC VHK2-10F-08F, VHK2-12F-12F, van khóa khí SMC VHK2-12F-10F  


THÔNG SỐ SẢN PHẨM VAN KHÓA KHÍ VHK2 SERIES

Van khóa khí nén VHK2-04F-04F, van khóa khí VHK2-06F-06F, van khóa khí hai đầu VHK2-06F-04F, van khóa khí SMC VHK2-08F-08F, VHK2-08F-06F, VHK2-10F-10F, van khóa khí SMC VHK2-10F-08F, VHK2-12F-12F, van khóa khí SMC VHK2-12F-10F  

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM VAN KHÓA KHÍ VHK2 SERIES

Van khóa khí nén VHK2-04F-04F, van khóa khí VHK2-06F-06F, van khóa khí hai đầu VHK2-06F-04F, van khóa khí SMC VHK2-08F-08F, VHK2-08F-06F, VHK2-10F-10F, van khóa khí SMC VHK2-10F-08F, VHK2-12F-12F, van khóa khí SMC VHK2-12F-10F

Van khóa khí nén VHK2-04F-04F, van khóa khí VHK2-06F-06F, van khóa khí hai đầu VHK2-06F-04F, van khóa khí SMC VHK2-08F-08F, VHK2-08F-06F, VHK2-10F-10F, van khóa khí SMC VHK2-10F-08F, VHK2-12F-12F, van khóa khí SMC VHK2-12F-10F  

Liên hệ