So sánh sản phẩm
Van khóa khi phi 4 | phi 6 | phi 8 | phi 10 | phi 12 | phi 16

Van khóa khi phi 4 | phi 6 | phi 8 | phi 10 | phi 12 | phi 16

  • Mã sản phẩm:
  • vankhoakhi

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:
van khóa khí phi 4, van khóa khí phi 6, van khóa khí phi 8, van khóa khí phi 10, van khóa khí phi 12, van khóa khí phi 16
Thêm vào giỏ hàng

THÔNG SỐ SẢN PHẨM VAN KHÓA KHÍ PHI 4, PHI 6, PHI 8, PHI 10, PHI 12, PHI 16

Van khóa khí nén VHK2-04F-04F, van khóa khí VHK2-06F-06F, van khóa khí hai đầu VHK2-06F-04F, van khóa khí SMC VHK2-08F-08F, VHK2-08F-06F, VHK2-10F-10F, van khóa khí SMC VHK2-10F-08F, VHK2-12F-12F, van khóa khí SMC VHK2-12F-10F  , van khóa khí phi 4, van khóa khí phi 6, van khóa khí phi 8, van khóa khí phi 10, van khóa khí phi 12, van khóa khí phi 16


BẢN VẼ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM VAN KHÓA KHÍ PHI 4, PHI 6, PHI 8, PHI 10, PHI 12, PHI 16

Van khóa khí nén VHK2-04F-04F, van khóa khí VHK2-06F-06F, van khóa khí hai đầu VHK2-06F-04F, van khóa khí SMC VHK2-08F-08F, VHK2-08F-06F, VHK2-10F-10F, van khóa khí SMC VHK2-10F-08F, VHK2-12F-12F, van khóa khí SMC VHK2-12F-10F
van khóa khí phi 4, van khóa khí phi 6, van khóa khí phi 8, van khóa khí phi 10, van khóa khí phi 12, van khóa khí phi 16
Liên hệ