So sánh sản phẩm
Van khí nén FESTO MEH serires

Van khí nén FESTO MEH serires

  • Mã sản phẩm:
  • MEH-series

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
van FESTO MEH-5/2-1/8-P-B 173129 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-P-I-B 173404 ,van FESTO MEH-5/3E-5.0-B 173146 ,van FESTO MEH-3/2-1/8-P-B 173126 ,van FESTO MEH-3/2-5.0-B 173125 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-B 173127 ,van FESTO MEH-5/2-5.0-B 173128 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-S-B 173130 ,van FESTO MEH-5/2-5.0-L-B 173134 ,van FESTO MEH-5/3G-1/8-P-B 173141 ,van FESTO MEH-5/3E-1/8-B 173145,van FESTO MEH-5/2-1/8-B 173431 …
Thêm vào giỏ hàng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VAN ĐIỆN TỪ FESTO : MEH series

van FESTO MEH-5/2-1/8-P-B 173129 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-P-I-B 173404 ,van FESTO MEH-5/3E-5.0-B 173146 ,van FESTO MEH-3/2-1/8-P-B 173126 ,van FESTO MEH-3/2-5.0-B 173125 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-B 173127 ,van FESTO MEH-5/2-5.0-B 173128 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-S-B 173130 ,van FESTO MEH-5/2-5.0-L-B 173134 ,van FESTO MEH-5/3G-1/8-P-B 173141 ,van FESTO MEH-5/3E-1/8-B 173145 其它型号咨询拍此处改价 J,van FESTO MEH-5/2-1/8-B 173431 J,van FESTO MEH-5/2-1/8-P-B 173433

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAN ĐIỆN TỪ FESTO : MEH series


Semi in-line valve 24 V DC 172 998 VAN KHIÍ FESTO MEBH-3/2-x-B with thread Gx 110 V AC 173 042 MEBH-3/2-x-B-110AC 230 V AC 173 084 MEBH-3/2-x-B-230AC Semi in-line valve 24 V DC 173 000 MEBH-3/2-x-P-B for manifold PRS-ME 110 V AC 173 056 MEBH-3/2-x-P-B-110AC 230 V AC 173 098 MEBH-3/2-x-P-B-230AC Sub-base valve 24 V DC 172 999 van festo MEBH-3/2-5,0-B 110 V AC 173 070 MEBH-3/2-5,0-B-110AC 230 V AC 173 112 MEBH-3/2-5,0-B-230AC Normally open Semi in-line valve 24 V DC 173 001 van khí nén festo MOEBH-3/2-x-B with thread Gx 110 V AC 173 053 van festo MOEBH-3/2-x-B-110AC 230 V AC 173 095 van khí nén festo MOEBH-3/2-x-B-230AC Semi in-line valve 24 V DC 173 003 MOEBH-3/2-x-P-B for manifold PRS-ME 110 V AC 173 067 MOEBH-3/2-x-P-B-110AC 230 V AC 173 109 MOEBH-3/2-x-P-B-230AC Sub-base valve 24 V DC 173 002 MOEBH-3/2-5,0-B 110 V AC 173 081 MOEBH-3/2-5,0-B-110AC 230 V AC 173 123 MOEBH-3/2-5,0-B-230AC
van FESTO MEH-5/2-1/8-P-B 173129 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-P-I-B 173404 ,van FESTO MEH-5/3E-5.0-B 173146 ,van FESTO MEH-3/2-1/8-P-B 173126 ,van FESTO MEH-3/2-5.0-B 173125 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-B 173127 ,van FESTO MEH-5/2-5.0-B 173128 ,van FESTO MEH-5/2-1/8-S-B 173130 ,van FESTO MEH-5/2-5.0-L-B 173134 ,van FESTO MEH-5/3G-1/8-P-B 173141 ,van FESTO MEH-5/3E-1/8-B 173145,van FESTO MEH-5/2-1/8-B 173431 J,van FESTO MEH-5/2-1/8-P-B 173433
Liên hệ