So sánh sản phẩm
VAN HÚT CHÂN KHÔNG CV-15HS

VAN HÚT CHÂN KHÔNG CV-15HS

  • Mã sản phẩm:
  • CV-15HS

Liên hệ

van hút chân không CV-10HS , van hút chân không CV-15HS, van hút chân không CV-20HS, van hút chân không CV-25HS, van hút chân không CV-10HR , van hút chân không CV-15HR, van hút chân không CV-20HR, van hút chân không CV-25HR

van hút chân không CV-10HS , van hút chân không CV-15HS, van hút chân không CV-20HS, van hút chân không CV-25HS, ​van hút chân không CV-10HR , van hút chân không CV-15HR, van hút chân không CV-20HR, van hút chân không CV-25HR
Sử dụng giác hút chân không đi kèm để sử dụng. 
van hút chân không CV-10HS , van hút chân không CV-15HS, van hút chân không CV-20HS, van hút chân không CV-25HS, van hút chân không CV-10HR , van hút chân không CV-15HR, van hút chân không CV-20HR, van hút chân không CV-25HR
Liên hệ