So sánh sản phẩm
Van điều áp SMC- IR1000-A ~ 3000-A

Van điều áp SMC- IR1000-A ~ 3000-A

  • Mã sản phẩm:
  • SMC-IR1000-A3000-A

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
SMC precision pressure regulating valve IR1000/1010/1020/2000/2010/2020-01/02-01BG-02BG IR1000-01 ,IR1010-01 ,IR1020-01 ,IR2000-02 ,IR2010-02 ,IR2020-02 ,IR1000-01BG ,IR1010-01BG ,IR1020-01BG ,IR2000-02BG ,IR2010-02BG ,IR2020-02BG ,IR3020-03BG ,IR3000-03,IR3010-03 Van điều áp …

SMC precision pressure regulating valve IR1000/1010/1020/2000/2010/2020-01/02-01BG-02BG
IR1000-01 ,IR1010-01 ,IR1020-01 ,IR2000-02 ,IR2010-02 ,IR2020-02 ,IR1000-01BG ,IR1010-01BG ,IR1020-01BG ,IR2000-02BG ,IR2010-02BG ,IR2020-02BG ,IR3020-03BG ,IR3000-03,IR3010-03
Van điều áp IR1000/1010/1020/2000/2010/2020-01/02-01BG-02BG,IR2000/,IR2010/,IR2020-02/,IR1000/,IR1010/1020-01BG
IR2000-02BG,IR2010-02BG,IR2020-02BG,IR2000-02,IR2010-02,IR2020-02,IR1020-01BG,IR1000-01BG,IR1020-01,IR1000-01,IR1010-01,IR1010-01BG
IR2000-02 (pressure 0.005-0.2Mpa),IR2010-02 (pressure 0.005-0.4Mpa),IR2020-02 (pressure 0.005-0.8Mpa),IR1000-02 (pressure 0.005-0.2Mpa),IR1010-02 (pressure 0.005-0.4Mpa),IR1020-02 (pressure 0.005-0.8Mpa)
SMC precision pressure reducing valve IR3010-03/,IR3010-03BG ,IR3010-04/,IR3010-04BG precision
Precision pressure reducing valve ,IR3010-03,Precision Pressure Reducing Valve ,IR3010-03BG,Precision pressure reducing valve ,IR3010-04,Precision pressure reducing valve ,IR3010-04BG Van điều áp chính xác

IR1000-A ~ 3000-A, Điều chỉnh chính xác
Series IR Precision Regulators được thiết kế gọn nhẹ và nhẹ. Áp suất đặt tối đa đã được mở rộng từ 0.7MPa thông thường đến 0.8MPa. Dòng chảy cứu trợ đã tăng gần 5 lần (so với SMC IR201, IR401). Có thể gắn giá đỡ và khung áp suất tùy chọn ở mặt trước hoặc mặt sau của thiết bị.
Trọng lượng nhẹ, điều chỉnh độ chính xác
Ống xả phía dưới và phía trước được thêm vào
Áp lực cung cấp tối đa: 145 psi (1,0 MPa)
Đặt áp suất psi (MPa): 0,73 đến 116 tùy theo kiểu
IR1000-01 ,IR1010-01 ,IR1020-01 ,IR2000-02 ,IR2010-02 ,IR2020-02 ,IR1000-01BG ,IR1010-01BG ,IR1020-01BG ,IR2000-02BG ,IR2010-02BG ,IR2020-02BG ,IR3020-03BG ,IR3000-03,IR3010-03
Van điều áp IR1000/1010/1020/2000/2010/2020-01/02-01BG-02BG,IR2000/,IR2010/,IR2020-02/,IR1000/,IR1010/1020-01BG
IR2000-02BG,IR2010-02BG,IR2020-02BG,IR2000-02,IR2010-02,IR2020-02,IR1020-01BG,IR1000-01BG,IR1020-01,IR1000-01,IR1010-01,IR1010-01BG
IR2000-02 (pressure 0.005-0.2Mpa),IR2010-02 (pressure 0.005-0.4Mpa),IR2020-02 (pressure 0.005-0.8Mpa),IR1000-02 (pressure 0.005-0.2Mpa),IR1010-02 (pressure 0.005-0.4Mpa),IR1020-02 (pressure 0.005-0.8Mpa)
SMC precision pressure reducing valve Van điều áp IR3010-03/,IR3010-03BG ,IR3010-04/,IR3010-04BG precision
Precision pressure reducing valve ,IR3010-03,Precision Pressure Reducing Valve ,IR3010-03BG,Precision pressure reducing valve ,IR3010-04,Precision pressure reducing valve ,IR3010-04BG Van điều áp chính xác


 
Liên hệ