So sánh sản phẩm
Van điện từ FESTO VUVG series

Van điện từ FESTO VUVG series

  • Mã sản phẩm:
  • VUVG-series

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
van khí nén FESTO VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-W1-S ,VUVG-LK14-P53C-T-G18-1H2L-W1 ,VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-W1-S ,VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-W1-S ,VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L ,van FESTO VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 ,VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 ,solenoid valve FESTO VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 ,van điện từ FESTO VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3 ,VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 ,van chia khí FESTO VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1 …
Thêm vào giỏ hàng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VAN ĐIỆN TỪ FESTO : VUVG series

van khí nén FESTO VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-W1-S ,VUVG-LK14-P53C-T-G18-1H2L-W1 ,VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-W1-S ,VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-W1-S ,VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L ,van FESTO VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 ,VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 ,solenoid valve FESTO VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 ,van điện từ FESTO VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3 ,VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 ,van chia khí FESTO VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1 ,VAN fESTO VUVG-L10-B52-T-M5-1P3 ,VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 ,van điện từu FESTO VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3 ,van FESTO VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3 ,VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 ,van FESTO VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P ,VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3 ,van điện từ FESTO VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 ,VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 ,VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1 ,VUVG-L10-T32H-AT-M5-1P3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAN ĐIỆN TỪ FESTO : VUVG series

van khí nén FESTO  566437 VUVG­L10A­M52­RT­M3­1P3 , 574345 VUVG­L10A­M52­MT­M3­1P3 , solenoid valve FESTO 566443 VUVG­L10A­M52­RZT­M3­1P3 ,van FESTO 574346 VUVG­L10A­M52­MZT­M3­1P3 , van FESTO 566438 VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3 ,566444 VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P3 ,566439 VUVG-L10A-P53C-T-M3-1P3 ,van điện từ FESTO 566440 VUVG-L10A-P53E-T-M3-1P3 , 566441 VUVG-L10A-P53U-T-M3-1P3 , 566445 VUVG-L10A-P53C-ZT-M3-1P3 ,van FESTO 566446 VUVG-L10A-P53E-ZT-M3-1P3 , 566447 VUVG-L10A-P53U-ZT-M3-1P3
2 valve positions 566522 VABM­L1­10AS­M5­2
3 valve positions 566523 VABM­L1­10AS­M5­3
4 valve positions 566524 VABM­L1­10AS­M5­4
5 valve positions 566525 VABM­L1­10AS­M5­5
6 valve positions 566526 VABM­L1­10AS­M5­6
7 valve positions 566527 VABM­L1­10AS­M5­7
8 valve positions 566528 VABM­L1­10AS­M5­8
9 valve positions 566529 VABM­L1­10AS­M5­9
10 valve positions 566530 VABM­L1­10AS­M5­10
12 valve positions 566531 VABM­L1­10AS­M5­12
14 valve positions 566532 VABM­L1­10AS­M5­14
16 valve positions 566533 VABM­L1­10AS­M5­16
van khí nén FESTO VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-W1-S ,VUVG-LK14-P53C-T-G18-1H2L-W1 ,VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-W1-S ,VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-W1-S ,VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L ,van FESTO VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 ,VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 ,solenoid valve FESTO VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 ,van điện từ FESTO VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3 ,VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 ,van chia khí FESTO VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1 ,VUVG-L10-B52-T-M5-1P3 ,VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 ,van điện từu FESTO VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3 ,van FESTO VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3 ,VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 ,van FESTO VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P ,VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3 ,van điện từ FESTO VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 ,VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 ,VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1 ,VUVG-L10-T32H-AT-M5-1P3
Liên hệ