So sánh sản phẩm
VAN ĐIỆN TỪ FESTO CPE18 series

VAN ĐIỆN TỪ FESTO CPE18 series

  • Mã sản phẩm:
  • CPE18-series

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
,van điện từ festo CPE18-M1H-5L-1/4 163142 ,van điện từ festo CPE18-M1H-3GLS-1/4 163145 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5J-1/4 163143 ,van điện từ festo CPE18-M1H-3GL-1/4 163141 ,van điện từ festo CPE18-M3H-5L-1/4 163786 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5J-QS-10 163159 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5/3G-1/4 170247 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5LS-1/4 163146 ,van điện từ festo CPE18-M1H-30LS-1/4 163144 …
Thêm vào giỏ hàng

Giới thiệu sản phẩm van khí nén FESTO

van điện từ festo CPE18-M1H-5L-1/4 163142 ,van điện từ festo CPE18-M1H-3GLS-1/4 163145 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5J-1/4 163143 ,van điện từ festo CPE18-M1H-3GL-1/4 163141 ,van điện từ festo CPE18-M3H-5L-1/4 163786 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5J-QS-10 163159 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5/3G-1/4 170247 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5LS-1/4 163146 ,van điện từ festo CPE18-M1H-30LS-1/4 163144 CPE24-M1H-5/3E-3/8 170267 CPE24-M1H-5J-3/8 163167 CPE24-M1H-5L-3/8 163166 CPE24-M1H-5LS-3/8 163170 CPE24-M3H-5L-3/8 163834 CPE24-M1H-5/3G-3/8 170265 CPE10-M1BH-3GLS-M7 196916 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5/3E-1/4 170249

THÔNG SỐ SẢN PHẨM VAN KHÍ NÉN FESTO

CPE10-M1BH-3GL… – 24 CPE10-M1CH-3GL… – 24 3/2-way single solenoid valve, normally open CPE10-M1BH-3OL… – 24 CPE10-M1CH-3OL… – 24 5/2-way single solenoid valve van điện từ festo  CPE10-M1BH-5L… – 24 CPE10-M1CH-5L… – 24 5/2-way double solenoid valve CPE10-M1BH-5J… – 24 CPE10-M1CH-5J… – 24 5/3-way single solenoid valve, normally closed, mid-position valve CPE10-M1BH-5/3G… – 24 CPE10-M1CH-5/3G… – 5/3-way single solenoid valve, normally open, mid-position valve CPE10-M1BH-5/3B… – 24 CPE10-M1CH-5/3B… – 5/3-way single solenoid valve, normally exhausted, mid-position valve CPE10-M1BH-5/3E… – 24 CPE10-M1CH-5/3E… – 14 mm 3/2-way single solenoid valve, normally closed CPE14-M1BH-3GL… – 24 CPE14-M1CH-3GL… – 3/2-way single solenoid valve, normally open CPE14-M1BH-3OL… – 24 CPE14-M1CH-3OL… – 5/2-way single solenoid valve CPE14-M1BH-5L… – 24 CPE14-M1CH-5L… – 5/2-way double solenoid valve CPE14-M1BH-5J… – 24 CPE14-M1CH-5J… – 5/3-way single solenoid valve, normally closed, mid-position valve CPE14-M1BH-5/3G… – 25 van điện từ festo  CPE14-M1CH-5/3G… – 5 5/3-way single solenoid valve, normally open, mid-position valve CPE14-M1BH-5/3B… – 25 CPE14-M1CH-5/3B… – 5 5/3-way single solenoid valve, normally exhausted, mid-position valve CPE14-M1BH-5/3E… – 25 CPE14-M1CH-5/3E…
CPE18-M1H-3GL… – 30 CPE18-M2H-3GL… – 110 – – – – – – – 3 CPE18-M3H-3GL… – 220 – – – – – – – CPE18-P1-3GL…¼ X1) Y2) – – – – – – – – – 37 3/2-way single solenoid valve, normally open van điện từ festo  CPE18-M1H-3OL… – 30 CPE18-M2H-3OL… – 110 – – – – – 3 CPE18-M3H-3OL… – 220 – – – – – – – CPE18-P1-3OL…¼ X1) Y2) – – – – – – – – – 37 5/2-way single solenoid valve CPE18-M1H-5L… – 31 CPE18-M2H-5L… – 110 – – – – – – – 3 CPE18-M3H-5L… – 220 – – – – – – – CPE18-P1-5L…¼ X1) Y2) – – – – – – – – – 37 5/2-way double solenoid valve CPE18-M1H-5J… – 31 CPE18-M2H-5J… – 110 – – – – – – – 3 CPE18-M3H-5J… – 220 – – – – – – – CPE18-P1-5J…¼ X1) Y2) – – – – – – – – – 37 5/3-way single solenoid valve, normally closed, mid-position valve CPE18-M1H-5/3G… – 32 CPE18-M2H-5/3G… – 110 – – – – – – – 3 CPE18-M3H-5/3G… – 220 – – – – – – – CPE18-P1-5/3G…¼ X1) Y2) – – – – – – – – – 37 5/3-way single solenoid valve, normally open, mid-position valve CPE18-M1H-5/3B… – 32 CPE18-M2H-5/3B… – 110 – – – – – – – 3 CPE18-M3H-5/3B… – 220 – – – – – – – CPE18-P1-5/3B…¼ X1) Y2) – – – – – – – – – 37 5/3-way single solenoid valve, normally exhausted, mid-position valve CPE18-M1H-5/3E… – 32 CPE18-M2H-5/3E… – 110 – – – – – – – 3 CPE18-M3H-5/3E… – 220 – – – – – – – CPE18-P1-5/3E…¼
CPE24-M1H-3GL… – 42 CPE24-M2H-3GL… – 110 – – – – – – – CPE24-M3H-3GL… – 220 – – – – – – – 3/2-way single solenoid valve, normally open CPE24-M1H-3OL… – 42 CPE24-M2H-3OL… – 110 – – – – – CPE24-M3H-3OL… – 220 – – – – – – – 5/2-way single solenoid valve CPE24-M1H-5L… – 43 CPE24-M2H-5L… – 110 – – – – – – – 3 CPE24-M3H-5L… – 220 – – – – – – – 5/2-way double solenoid valve CPE24-M1H-5J… – 43 CPE24-M2H-5J… – 110 – – – – – – – 3 CPE24-M3H-5J… – 220 – – – – – – – 5/3-way single solenoid valve, normally closed, mid-position valve CPE24-M1H-5/3G… – 44 CPE24-M2H-5/3G… – 110 – – – – – – – CPE24-M3H-5/3G… – 220 – – – – – – – 5/3-way single solenoid valve, normally open, mid-position valve CPE24-M1H-5/3B… – 44 CPE24-M2H-5/3B… – 110 – – – – – – – CPE24-M3H-5/3B… – 220 – – – – – – – 5/3-way single solenoid valve, normally exhausted, mid-position valve CPE24-M1H-5/3E… – 44 CPE24-M2H-5/3E… – 110 – – – – – – – CPE24-M3H-5/3E… –
,van điện từ festo CPE18-M1H-5L-1/4 163142 ,van điện từ festo CPE18-M1H-3GLS-1/4 163145 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5J-1/4 163143 ,van điện từ festo CPE18-M1H-3GL-1/4 163141 ,van điện từ festo CPE18-M3H-5L-1/4 163786 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5J-QS-10 163159 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5/3G-1/4 170247 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5LS-1/4 163146 ,van điện từ festo CPE18-M1H-30LS-1/4 163144 CPE24-M1H-5/3E-3/8 170267 CPE24-M1H-5J-3/8 163167 CPE24-M1H-5L-3/8 163166 CPE24-M1H-5LS-3/8 163170 CPE24-M3H-5L-3/8 163834 CPE24-M1H-5/3G-3/8 170265 CPE10-M1BH-3GLS-M7 196916 ,van điện từ festo CPE18-M1H-5/3E-1/4 170249
Liên hệ