So sánh sản phẩm
GIÁC HÚT ZP PHI 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50

GIÁC HÚT ZP PHI 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50

  • Mã sản phẩm:
  • ZP-B

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMCTAIWAN
  • Nhà cung cấp:
Giác hút SMC ZP-06BN ,ZP-06BS ,ZP-08BN ,Giác hút SMC ZP-08BS ,ZP-10BN ,Giác hút SMC ZP-10BS ,ZP-13BN ,ZP-13BS ,ZP-16BN ,ZP-16BS ,ZP-20BN ,giác hút chân không ZP-20BS ,ZP-25BN ,giác hút chân không ZP-25BS ,ZP-32BN ,ZP-32BS ,ZP-40BN ,ZP-40BS ,ZP-50BN …

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ĐƯỜNG KÍNH PHI : 6 , 8, 10 ,13.16,20,25,32,40,50

Giác hút SMC ZP-06BN ,ZP-06BS ,ZP-08BN ,Giác hút SMC ZP-08BS ,ZP-10BN ,Giác hút SMC ZP-10BS ,ZP-13BN ,ZP-13BS ,ZP-16BN ,ZP-16BS ,ZP-20BN ,giác hút chân không ZP-20BS ,ZP-25BN ,giác hút chân không ZP-25BS ,ZP-32BN ,ZP-32BS ,ZP-40BN ,ZP-40BS ,ZP-50BN ,ZP-50BS

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ĐƯỜNG KÍNH PHI : 6 , 8, 10 ,13.16,20,25,32,40,50
Giác hút SMC ZP-06BU ,ZP-06BS ,ZP-08BU ,Giác hút SMC ZP-08BS ,ZP-10BU ,Giác hút SMC ZP-10BS ,ZP-13BU ,ZP-13BS ,ZP-16BU ,ZP-16BS ,ZP-20BU ,giác hút chân không ZP-20BS ,ZP-25BU ,giác hút chân không ZP-25BS ,ZP-32BU ,ZP-32BS ,ZP-40BU ,ZP-40BS ,ZP-50BU ,ZP-50BS


 
Giác hút SMC ZP-06BN ,ZP-06BS ,ZP-08BN ,Giác hút SMC ZP-08BS ,ZP-10BN ,Giác hút SMC ZP-10BS ,ZP-13BN ,ZP-13BS ,ZP-16BN ,ZP-16BS ,ZP-20BN ,giác hút chân không ZP-20BS ,ZP-25BN ,giác hút chân không ZP-25BS ,ZP-32BN ,ZP-32BS ,ZP-40BN ,ZP-40BS ,ZP-50BN ,ZP-50BS
,ZP-06BN ,ZP-06BS ,ZP-08BN ,ZP-08BS ,ZP-10BN ,ZP-10BS ,ZP-13BN ,ZP-13BS ,ZP-16BN ,ZP-16BS ,ZP-20BN ,ZP-20BS ,ZP-25BN ,ZP-25BS ,ZP-32BN ,ZP-32BS ,ZP-40BN ,ZP-40BS ,ZP-50BN ,ZP-50BS
Liên hệ