So sánh sản phẩm
GIÁC HÚT 2 TẦNG ZP2-B SERIES PHI 4/6/8/10/15/20

GIÁC HÚT 2 TẦNG ZP2-B SERIES PHI 4/6/8/10/15/20

  • Mã sản phẩm:
  • ZP2-B

Liên hệ

Giác hút chân không 2 tầng ZP2-B04MBS, ZP2-B06MBN, giác hút SMC ZP2-B08MBS, ZP2-B08MBN, núm hút chân không ZP2-B10MBS, ZP2-B10MBN, ZP2-B15MBS, ZP2-B15MBN, ZP2-B20MBS, Giác hút chân không ZP2-B20MBN

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ZP2-B SERIES PHI 4 PHI 6 PHI 8 PHI 10 PHI 15 PHI 20

Giác hút chân không 2 tầng ZP2-B04MBS, ZP2-B06MBN, giác hút SMC ZP2-B08MBS, ZP2-B08MBN, núm hút chân không ZP2-B10MBS, ZP2-B10MBN, ZP2-B15MBS, ZP2-B15MBN, ZP2-B20MBS, Giác hút chân không ZP2-B20MBN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG ZP2-B SERIES PHI 4 PHI 6 PHI 8 PHI 10 PHI 15 PHI 20

Giác hút chân không 2 tầng ZP2-B04MBS, ZP2-B06MBN, giác hút SMC ZP2-B08MBS, ZP2-B08MBN, núm hút chân không ZP2-B10MBS, ZP2-B10MBN, ZP2-B15MBS, ZP2-B15MBN, ZP2-B20MBS, Giác hút chân không ZP2-B20MBN
Giác hút chân không 2 tầng ZP2-B04MBS, ZP2-B06MBN, giác hút SMC ZP2-B08MBS, ZP2-B08MBN, núm hút chân không ZP2-B10MBS, ZP2-B10MBN, ZP2-B15MBS, ZP2-B15MBN, ZP2-B20MBS, Giác hút chân không ZP2-B20MBN
Liên hệ