So sánh sản phẩm
GIÁC HÚT 1 TẦNG ZP-U PHI 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50

GIÁC HÚT 1 TẦNG ZP-U PHI 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50

  • Mã sản phẩm:
  • ZP-U

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMCTAIWAN
  • Nhà cung cấp:
Giác hút SMC ZP-06UN ,ZP-06US ,ZP-08UN ,Giác hút SMC ZP-08US ,ZP-10UN ,Giác hút SMC ZP-10US ,ZP-13UN ,ZP-13US ,ZP-16UN ,ZP-16US ,ZP-20UN ,giác hút chân không ZP-20US ,ZP-25UN ,giác hút chân không ZP-25US ,ZP-32UN ,ZP-32US ,ZP-40UN ,ZP-40US ,ZP-50UN …

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG 1 TẦNG ĐƯỜNG KÍNH PHI : 6 , 8, 10 ,13.16,20,25,32,40,50

Giác hút SMC ZP-06UN ,ZP-06US ,ZP-08UN ,Giác hút SMC ZP-08US ,ZP-10UN ,Giác hút SMC ZP-10US ,ZP-13UN ,ZP-13US ,ZP-16UN ,ZP-16US ,ZP-20UN ,giác hút chân không ZP-20US ,ZP-25UN ,giác hút chân không ZP-25US ,ZP-32UN ,ZP-32US ,ZP-40UN ,ZP-40US ,ZP-50UN ,ZP-50US

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG 1 TẦNG ĐƯỜNG KÍNH PHI : 6 , 8, 10 ,13.16,20,25,32,40,50
Giác hút SMC ZP-06UN ,ZP-06US ,ZP-08UN ,Giác hút SMC ZP-08US ,ZP-10UN ,Giác hút SMC ZP-10US ,ZP-13UN ,ZP-13US ,ZP-16UN ,ZP-16US ,ZP-20UN ,giác hút chân không ZP-20US ,ZP-25UN ,giác hút chân không ZP-25US ,ZP-32UN ,ZP-32US ,ZP-40UN ,ZP-40US ,ZP-50UN ,ZP-50US ,ZP-06UN ,ZP-06US ,ZP-08UN ,ZP-08US ,ZP-10UN ,ZP-10US ,ZP-13UN ,ZP-13US ,ZP-16UN ,ZP-16US ,ZP-20UN ,ZP-20US ,ZP-25UN ,ZP-25US ,ZP-32UN ,ZP-32US ,ZP-40UN ,ZP-40US ,ZP-50UN ,ZP-50US


 
Giác hút SMC ZP-06UN ,ZP-06US ,ZP-08UN ,Giác hút SMC ZP-08US ,ZP-10UN ,Giác hút SMC ZP-10US ,ZP-13UN ,ZP-13US ,ZP-16UN ,ZP-16US ,ZP-20UN ,giác hút chân không ZP-20US ,ZP-25UN ,giác hút chân không ZP-25US ,ZP-32UN ,ZP-32US ,ZP-40UN ,ZP-40US ,ZP-50UN ,ZP-50US
,ZP-06UN ,ZP-06US ,ZP-08UN ,ZP-08US ,ZP-10UN ,ZP-10US ,ZP-13UN ,ZP-13US ,ZP-16UN ,ZP-16US ,ZP-20UN ,ZP-20US ,ZP-25UN ,ZP-25US ,ZP-32UN ,ZP-32US ,ZP-40UN ,ZP-40US ,ZP-50UN ,ZP-50US
Liên hệ