So sánh sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO CHÊNH ÁP PHÒNG SẠCH 2000 SERIES

ĐỒNG HỒ ĐO CHÊNH ÁP PHÒNG SẠCH 2000 SERIES

  • Mã sản phẩm:
  • 2000-SERIES

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nhà cung cấp:
 đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-500pa,đồng hồ đo phòng sạch 0-300pa, 0-1kpa,  đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-125pa, 0-15kpa, 0-5kpa,  đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-250pa, đồng hồ chênh áp 0-750pa, 0-3kpa, đồng hồ khí nén 0-2kpa, 0-10kpa, 0-30kpa, 0-60pa, 0-30pa, 0-100pa, -30pa, -30pa, -120pa,-120pa, -2kpa,-2kpa, -1kpa,-1kpa, -500pa,-500pa, …
Thêm vào giỏ hàng

 đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-500pa,đồng hồ đo phòng sạch 0-300pa, 0-1kpa,  đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-125pa, 0-15kpa, 0-5kpa,  đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-250pa, đồng hồ chênh áp 0-750pa, 0-3kpa, đồng hồ khí nén 0-2kpa, 0-10kpa, 0-30kpa, 0-60pa, 0-30pa, 0-100pa, -30pa, -30pa, -120pa,-120pa, -2kpa,-2kpa, -1kpa,-1kpa, -500pa,-500pa, -60pa,-60pa,
 
 đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-500pa,đồng hồ đo phòng sạch 0-300pa, 0-1kpa,  đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-125pa, 0-15kpa, 0-5kpa,  đồng hồ đo chênh áp phòng sạch 0-250pa, đồng hồ chênh áp 0-750pa, 0-3kpa, đồng hồ khí nén 0-2kpa, 0-10kpa, 0-30kpa, 0-60pa, 0-30pa, 0-100pa, -30pa, -30pa, -120pa,-120pa, -2kpa,-2kpa, -1kpa,-1kpa, -500pa,-500pa, -60pa,-60pa,
Liên hệ