So sánh sản phẩm
Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-307U

Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-307U

  • Mã sản phẩm:
  • KING-AIR-LA-307U

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
Bộ chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-257, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-259, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-307U, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-507, chống quá tải LS-257, bộ chống quá tải KING AIR LS-258,Bộ chống quá tải (Overload Protect)LS-507,Chống quá tải (Overload …

Bộ chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-257, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-259, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-307U, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-507, chống quá tải LS-257, bộ chống quá tải KING AIR LS-258,Bộ chống quá tải (Overload Protect)LS-507,Chống quá tải (Overload Protect)​ LS-508

LA-257

Features & Advantages

  • The overload pressure setting depends on adjustable air regulator
  • It is easy and convenient to adjust overload pressure
  • It can be set in compliance with customer's demand

Model(LA-257)

LA 257
Pneumatic Type Overload Protector Hydraulic Parameter

Function Instruction

Model Hydraulic Oil Weight
kg
Pneumatic Operation Range
kg/cm2
Set Pressure
kg/cm2
LA-257 ISO - VG - 32 or equivalent 4.5 3.5 ~ 5.8 245 ~ 406

 

Bộ chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-257, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-259, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-307U, Chống quá tải (Overload Protect) KING AIR LA-507, chống quá tải LS-257, bộ chống quá tải KING AIR LS-258,Bộ chống quá tải (Overload Protect)LS-507,Chống quá tải (Overload Protect) LS-508

Liên hệ