So sánh sản phẩm
Cảm biến (Sensor) SMC D-M9N

Cảm biến (Sensor) SMC D-M9N

 • Mã sản phẩm:
 • SMC-D-M9N

Liên hệ

 • Đơn vị tính:
 • Cái
 • Tình trạng:
 • Nổi bật
 • Nhà cung cấp:
 cảm biến SMC D-M9B, sensor SMC D-M9BL, cảm biến hành trình D-M9N, cảm biến SMC D-M9NL, cảm biến SMC D-M9N, cảm biến từ SMC D-M9NV, D-M9P, D-M9PV, D-M9B, D-M9BV,SMC Pneumatic Cylinder Magnet …

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đại lý phân phối cảm biến hành trình xylanh SMC , cảm biến SMC D-M9B, sensor SMC D-M9BL, cảm biến hành trình D-M9N, cảm biến SMC D-M9NL, cảm biến SMC D-M9N, cảm biến từ SMC D-M9NV, D-M9P, D-M9PV, D-M9B, D-M9BV

HÀNG CÓ SẴN

SMC Pneumatic Cylinder Magnet Sensor-D-M9B D-M9N D-M9P      

Feature:                                                                                                                                 

 • SMC replacement.
 • Applied to all kinds of gripper cylinder
 • Protection grade: IP-67
 • Indicator: LED
 • Ambient&fluid temperature: 0~60°C
 • Wire length: 2M

D-M9N, D-M9NV, D-M9P, D-M9PV, D-M9B, D-M9BV

Đại lý phân phối cảm biến hành trình xylanh SMC | sensor SMC D-M9B D-M9BL D-M9N D-M9NL D-M9N, D-M9NV, D-M9P, D-M9PV, D-M9B, D-M9BV

Đại lý phân phối cảm biến hành trình xylanh SMC , sensor SMC D-M9B, cảm biến SMC D-M9BL, D-M9N, cảm biến SMC D-M9NL Đại lý phân phối cảm biến hành trình xylanh SMC , sensor SMC D-M9B, cảm biến SMC D-M9BL, D-M9N, cảm biến SMC D-M9NL Đại lý phân phối cảm biến hành trình xylanh SMC , sensor SMC D-M9B, cảm biến SMC D-M9BL, D-M9N, cảm biến SMC D-M9NL

 cảm biến SMC D-M9B, sensor SMC D-M9BL, cảm biến hành trình D-M9Ncảm biến SMC D-M9NL, cảm biến SMC D-M9N, cảm biến từ SMC D-M9NV, D-M9P, D-M9PV, D-M9B, D-M9BV,SMC Pneumatic Cylinder Magnet Sensor-D-M9B D-M9N D-M9P  
Liên hệ