So sánh sản phẩm
Bơm mỡ tự động DBN-J20/15EK

Bơm mỡ tự động DBN-J20/15EK

  • Mã sản phẩm:
  • DBN-J2015EK

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
bơm mỡ tự động DBN-J20/15D3 (380V), bơm mỡ tự động DBN-J20/15D (220V), bơm mỡ bò DBN-J20/15E (24V), bơm mỡ bò DBN-J20/15D3K(380V), bơm mỡ tư động DBN-J20/15DK (220V), bơm mỡ tư động DBN-J20/15EK …

bơm mỡ tự động DBN-J20/15D3 (380V), bơm mỡ tự động DBN-J20/15D (220V), bơm mỡ bò DBN-J20/15E (24V), bơm mỡ bò DBN-J20/15D3K(380V), bơm mỡ tư động DBN-J20/15DK (220V), bơm mỡ tư động DBN-J20/15EK (24V)

bơm mỡ tự động DBN-J20/15D3 (380V), bơm mỡ tự động DBN-J20/15D (220V), bơm mỡ bò DBN-J20/15E (24V), bơm mỡ bò DBN-J20/15D3K(380V), bơm mỡ tư động DBN-J20/15DK (220V), bơm mỡ tư động DBN-J20/15EK (24V)
Liên hệ