So sánh sản phẩm
Bộ tăng áp suất khí nén VBA20A-03GN

Bộ tăng áp suất khí nén VBA20A-03GN

 • Mã sản phẩm:
 • VBA20A-03GN

Liên hệ

 • Đơn vị tính:
 • Cái
 • Tình trạng:
 • Nổi bật
 • Thương hiệu:
 • SMC
 • Nhà cung cấp:
Nhà phân phối sản phẩm SMC bộ tăng áp SMC ,booster regulator SMC VBA10A-02, VBA20A-03, VBA40A-04, VBA22A-03, VBA42A-04, VBA43A-04, VBA11A-02, bộ tăng áp SMC VBA10A-02GN, bộ tăng áp VBA20A-03GN, booster regulator VBA40A-04, booster regulator VBA22A-03, bộ tăng áp SMC VBA42A-04, bộ tăng áp SMC VBA43A-04, bộ tăng áp SMC …
Thêm vào giỏ hàng

Mô tả sản phẩm bộ tăng áp SMC VBA20A-03GN

Nhà phân phối sản phẩm SMC bộ tăng áp SMC | booster regulator SMC VBA10A-02, VBA20A-03, VBA40A-04, VBA22A-03, VBA42A-04, VBA43A-04, VBA11A-02, bộ tăng áp SMC VBA10A-02GN, bộ tăng áp VBA20A-03GN, booster regulator VBA40A-04, booster regulator VBA22A-03, bộ tăng áp SMC VBA42A-04, bộ tăng áp SMC VBA43A-04, bộ tăng áp SMC VBA11A-02

Các loạt thiêt bị bộ tăng áp VBA là một điều nhắc lại rằng tiết kiệm tiền bạc và năng lượng bằng cách tăng áp lực dòng chính đến hai lần. Bộ điều chỉnh tăng áp, khi kết nối với đường cấp khí, làm tăng áp lực lên đến hai lần và áp suất không khí cung cấp chính có thể được thiết lập thấp. tăng áp lực mong muốn có thể dễ dàng điều chỉnh.

 • Tăng áp lực dòng địa phương mà không đòi hỏi công suất thêm 2-4 lần tăng áp
 • Dễ dàng điều chỉnh áp lực đầu ra
 • Cải thiện hiệu suất qua các thiết kế trước đó

Thông số kỹ thuật bộ tăng áp SMC VBA20A-03GN

bộ tăng áp SMC VBA20A-03GN Nhà phân phối sản phẩm SMC bộ tăng áp SMC | booster regulator SMC VBA10A-02, VBA20A-03, VBA40A-04, VBA22A-03, VBA42A-04, VBA43A-04, VBA11A-02, bộ tăng áp VBA10A-02GN, bộ tăng áp VBA20A-03GN, booster regulator VBA40A-04, booster regulator VBA22A-03, bộ tăng áp SMC VBA42A-04, bộ tăng áp SMC VBA43A-04, bộ tăng áp SMC VBA11A-02

Nhà phân phối sản phẩm SMC bộ tăng áp SMC ,booster regulator SMC VBA10A-02, VBA20A-03, VBA40A-04, VBA22A-03, VBA42A-04, VBA43A-04, VBA11A-02, bộ tăng áp SMC VBA10A-02GN, bộ tăng áp VBA20A-03GN, booster regulator VBA40A-04, booster regulator VBA22A-03, bộ tăng áp SMC VBA42A-04, bộ tăng áp SMC VBA43A-04, bộ tăng áp SMC VBA11A-02
Liên hệ