So sánh sản phẩm
XI LANH CU25-5D/10D/15D/20D/25D/30D/35D/40D/45D/40D/60D/70D/100D

XI LANH CU25-5D/10D/15D/20D/25D/30D/35D/40D/45D/40D/60D/70D/100D

  • Mã sản phẩm:
  • CU25

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Thương hiệu:
  • SMC
  • Nhà cung cấp:
XI LANH SMC CU25-5D,CU25-10D,CU25-15D,XI LANH SMC CU25-20D,CU25-25D,CU25-30D,XI LANH SMC CU25-35D, CU25-40D,CU25-50D,CDU25-5D,CDU25-10D,CDU25-15D,CDU25-20D,XI LANH SMC CDU25-25D,CDU25-30D,XI LANH SMC CDU25-35D,CDU25-40D,XI LANH SMC CDU25-50D CU25-5D,CU25-10D,CU25-15D,CU25-20D,CU25-25D,CU25-30D,CU25-35D, …
Thêm vào giỏ hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH SMC CU25 SERIES

Xi lanh khí CDU16-E4025-30, CDU16-E4222-50, CDU16-01-80481, CDU16-10D, CDU16-10S, Xi lanh khí  CDU16-10T, CDU16-15D, CDU16-15T, CDU16-20D, CDU16-25D, CDU16-30D, CDU16-30D-XB6, Xi lanh khí  CDU16-35D-XC19, Xi lanh khí  CDU16-40D, CDU16-45D-XC19, CDU16-5D, CDU16-5S, CDU16-5T, CDU16-50D, CDU16-60D, CDU20D-E8036-30 CDU16D-E8710-5, CDU16D-E9103-35, CDU16D-T2261-27, CDU16D-T2312-5, CU25-5D,CU25-10D,CU25-15D,XI LANH SMC CU25-20D,CU25-25D,CU25-30D,XI LANH SMC CU25-35D, CU25-40D,CU25-50D,CDU25-5D,CDU25-10D,CDU25-15D,CDU25-20D,XI LANH SMC CDU25-25D,CDU25-30D,XI LANH SMC CDU25-35D,CDU25-40D,XI LANH SMC CDU25-50D CU25-5D,CU25-10D,CU25-15D,CU25-20D,CU25-25D,CU25-30D,CU25-35D, CU25-40D,CU25-50D,CDU25-5D,CDU25-10D,CDU25-15D,CDU25-20D,CDU25-25D,CDU25-30D,CDU25-35D,CDU25-40D,CDU25-50D
Bore size (mm) 6 10 16 20 25 32
Fluid Air
Action CU-D Double acting, Single/Double rod
CU-S/T Single acting, Single rod, Spring return/extend
Minimum operating pressure Double acting 0.12 MPa 0.06 MPa 0.05 MPa
Single acting 0.2 MPa 0.15 MPa 0.13 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Proof pressure 1.05 MPa
Ambient and fluid temperature  -20 to 80°C (No freezing)
Cushion Rubber bumper 
Lubrication Non-lube
Piston rod dia. 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Rod end thread (male) M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1.0 M8x1.25 M10x1.25
Port Size M5x0.8
Port size M5x0.8
 


HƯỚNG DẪN ORDER VÀ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM XI LANH SMC CU25 SERIES


 

XI LANH SMC CU25-5D,CU25-10D,CU25-15D,XI LANH SMC CU25-20D,CU25-25D,CU25-30D,XI LANH SMC CU25-35D, CU25-40D,CU25-50D,CDU25-5D,CDU25-10D,CDU25-15D,CDU25-20D,XI LANH SMC CDU25-25D,CDU25-30D,XI LANH SMC CDU25-35D,CDU25-40D,XI LANH SMC CDU25-50D CU25-5D,CU25-10D,CU25-15D,CU25-20D,CU25-25D,CU25-30D,CU25-35D, CU25-40D,CU25-50D,CDU25-5D,CDU25-10D,CDU25-15D,CDU25-20D,CDU25-25D,CDU25-30D,CDU25-35D,CDU25-40D,CDU25-50D
CU25-5D CU25-10D CU25-15D CU25-20D CU25-25D CU25-30D CDU25-5D CDU25-10D CDU25-15D CDU25-20D CDU25-25D CDU25-30D
 
Liên hệ